Tyrimo protokole vienas iš analizuojamų požymių yra cholesterolio kiekis kraujo serume. Pagal požymių tipus šis dydis priklauso:
Kas tai yra pirmapradė profilaktika:
Kas tai yra pirminė profilaktika
Kas tai yra antrinė profilaktika:
Kas tai yra tretinė profilaktika:
Efektyvi pirminės sveikatos priežiūra gali išspręsti....%visų asmens sveikatos problemų:
Koks sveikatos modelis įgyvendinamas Lietuvoje:
Svarbiausios sąlygos efektyviam sveikatos sistemos valdymui:
Normalus ar Gauso skirstinys yra:
Sveikatos apibrėžimas pasaulinės sveikatos organizacijos konstitucijoje 1948m. Ženeva:
Sveikatą įtakojantys veiksniai:
Kodėl vykdoma sveikatos sistemos reforma:
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos teikiamos prevencinės paslaugos:
Sveikatos politikos formavimo bei įgyvendinimo planas:
Vyrų virš 50m. amžiaus grupėje sistolinio AKS vidurkio 95% pasikliautinis intervalas rodo
Pagal kurį iš požymių daugelio ligų dažnumas varijuoja labiausiai?
Esant normaliniam skirstiniui, stebėjimų, esančių dviejų standartinių nuokrypių nuo vidurkio ribose, dalis sudaro
mirčių nuo tam tikros ligos skaičius
----------------------------------------------------------- X 100
sergančių ta liga skaičius

Taip apskaičiuojamas
Klinikinis tyrimas yra:
Vienos grupės sergamumas statistiškai patikimai skiriasi nuo kitos, jei paskaičiuota reliatyvi rizika tarp nagrinėjamų grupių sergamumo rodiklių 2, o jos 95% pasikliautinis intervalas yra: